From Stockholm
HOME 福祉紹介 ニュース 観光・旅行


ミニ情報 リンク集 掲示板

 


統計資料

 
スウェーデンの官庁職員数統計:(数字は概算です)

下記の統計は、2000年以後に新規に設置された、官公庁と職員数です。
 (全てスウェーデン語記載です。)     
Djurskyddsmyndigheten 33 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 21
Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggnad 
51 Forum för levande historia 13
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 65 Institutet för tllväxtolitiska studier 62
Krisberedskapsmyndigheten 132 Läkemedelsförmånsnämnden 20
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 10 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 20
Myndigheten för skolutvekling 116 Myndigheten för sveriges nätuniversitet 10
Nationellt centrum för flexibelt lärande 160 Specialpedagogiska institutet 680
Specialskolemyndigheten 744 Svenska EFS-rådet 134
Verket för innovationssystem 152 Verket för näringslivsutveckling 193
Överklagandenämnden för studiestöd 13 

下記の統計は、もっとも職員数の少ない官公庁です。

Kärnavfallsfonden 0 Gentekniknämnden 2
Steriliseringsersättningsnämnden 1 Centrala försöksdjursnämnden 4
Totalförsvarets chefsnämnd 1 Presstödsnämnden 4
Statens växtsortnämnd 2 Statens bostadsnämnd 4
Insättningsgarantinämnden 2 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 4

 (SK,LO 2005月2月19日 記載)
               

   統計資料 INDEX に戻る