From Stockholm
HOME 福祉紹介 ニュース 観光・旅行


ミニ情報 リンク集 掲示板統 計 資 料 (2011 年)

  

スウェーデンのアシスタント統計:

 

参考として、国民保健局、統計局の資料を掲載:

 

 

Beviljad assistansersättning för december 2009 med fördelning efter försäkringskassa och personkrets
Number of granted assistance allowances for December 2009 distributed by social insurance offices and group of persons
 
Nr
No.
Försäkringskassa
Social Insurance Office
Personkretsen för LSS 1)
Groups who are entitled to support under the LSS act 1)
Samtliga
Total
Grupp 1
Group 1
Grupp 2
Group 2
Grupp 3
Group 3
Uppgift saknas
No numbers
Samtliga/Total 2)
Samtliga/Total 15 858 5 824 867 8 728 439

 

Kvinnor/Women 2)
 Samtliga/Total 7 432 2 519 349 4 381 183

 

Män/Men 2)
 Samtliga/Total 8 426 3 305 518 4 347 256

 

1)
Följande tre grupper ingår i personkretsen för LSS:
The following three groups are entitled to support under the LSS Act:

Grupp 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Group of persons number 1: People with congenital intellectual disabilities, autism or autism-like conditions.

Grupp 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Group of persons number 2: People acquiring, in adulthood, permanent and significant intellectual disabilities in consequence of external violence or somatic disease.

Grupp 3: Personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om hindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Group of persons number 3: People with other permanent disabilities clearly not related to normal aging, if the disabilities are extensive and cause major difficulties in daily life and hence a comprehensive need for support or service.

2)
Uppgifterna är baserade på innehållet i det administrativa systemet den 15 mars 2010.
The numbers are based on the contents of the administrative system om mars 15, 2010.

 

 

Beviljad assistansersättning för december 2009 med fördelning efter försäkringskassa och arbetsgivartyp 1)
Number of granted assistance allowances for December 2009 distributed by social insurance offices and type of employer 1)
 
Nr
No.
Försäkringskassa
Social Insurance Office
Samtliga
Total
Kommun
Municipality
Brukar-
kooperativ
Co-operative
Annan service-
organisation
Other
organisation
Egen
Employed by
oneself
  Flera arbets-
givare
Several
employers
Samtliga/Total
Samtliga/Total 15 858 7 549 1 697 6 151 440 21

 

Kvinnor/Women 2)
 Samtliga/Total 7 432 3 604 811 2 825 180 12

 

Män/Men 2)
 Samtliga/Total 8 426 3 945 886 3 326 260 9

 2000

Samtliga 6372 1333 1669 268 42 9684

 

 

1) Arbetsgivartyp: Den funktionshindrade kan själv anställa en eller flera assistenter, alternativt anlita kommunen, brukarkooperativ eller annat organ.
1) Type of employer: The funcitionally disabled person may himself/herself employ one or several assistants, or use those avaliable from the municipality or other organizations.

2) Uppgifterna är baserade på innehållet i det administrativa systemet den 15 mars 2010.
2) The numbers are based on the contents of the administrative system on mars 15, 2010.

 

 

Beviljad assistansersättning för december månad. Antal personer och antal beviljade assistanstimmar/vecka 2009
Granted assistance allowance for December. Number of persons and number of granted hours/week with assistance 2009
 
År 1)
Year
Samtliga/Total
Kvinnor/Women
Män/Men
Antal personer
Number of persons
Antal timmar per vecka i medeltal
Granted hours/week
Antal personer
Number of persons
Antal timmar per vecka i medeltal
Granted hours/week
Antal personer
Number of persons
Antal timmar per vecka i medeltal
Granted hours/week
1994 6 138 65,9 2 837 65,7 3 301 66,1
1995 7 283 67,6 3 338 67,6 3 945 67,6
1996 7 666 70,6 3 544 70,4 4 122 70,9
1997 7 861 75,5 3 687 74,7 4 174 76,2
1998 8 102 80 3 803 79,0 4 299 80,9
1999 9 085 83,4 4 239 82,0 4 846 84,6
2000 9 684 86,5 4 570 85,0 5 114 87,8
2001 10 849 88,7 5 114 87,3 5 735 89,9
2002 11 616 92 5 490 90,1 6 126 93,7
2003 11 910 95,9 5 619 93,7 6 291 97,9
2004 12 751 98,7 6 017 96,5 6 734 100,7
2005 13 576 101,3 6 414 99,0 7 162 103,4
2006 14 319 103,6 6 759 101,4 7 560 105,6
2007 15 183 105,9 7 181 103,8 8 002 107,8
2008 15 462 108,3 7 272 106,6 8 190 109,8
2009 15 858 110,6 7 432 109,3 8 426 111,8
 
1) Uppgifterna är baserade på innehållet i det administrativa systemet den 17/mars 2010.
    The numbers are based on the contents of the administrative system on mars 17, 2010.


 

   2011年1月27日 国民保健局 資料参照 )

  

 

このページ及びストックホルムのホームページの無断転載を禁止します。ただし、タクティールマッサージは自由に利用してください。添削希望の方は管理者(fukushi-sweden@hotmail.co.jp)に連絡してください。)


            

           統計資料 INDEX に戻る   悪用される福祉 に戻る