From Stockholm
HOME 福祉紹介 ニュース 観光・旅行


ミニ情報 リンク集 掲示板
Swedish - English( 簡易辞書特集 )

          
Ordlista List of terms:

Terms in tables and diagrams
 10 eller fler cigaretter per dag  10 or more cigarettes per day
 1-9 cigaretter per dag  1-9 cigarettes per day
 Andra länder  Other countries
 Antal  Number
 Antal levande födda  Number of live births

 Aspirerade

 Aspirated

 Assisterad befruktning

 Assisted reproduction  (technologies, ART)   

 Barnet  Child
 Behandlingstyp  ART procedure
 Befruktat ägg  Embryo
 BMI  Body mass index
 Döda inom 0-6 dygn  Deaths within 0-6 days
 Döda inom 7-27 dygn  Deaths within 7-27 days
 Dödfödda  Stillbirth
 Eller mer  Or more
 Eller mindre  Or less
 Enkelbörd  Single birth
 Epiduralblockad  Epidural block
 Flerbörd  Multiple birth
 Flickor  Girls
 Frysta/tinade ägg  Frozen/thawed embryo
 Förlossningar  Deliveries
 Förstföderskor  Primiparas
 Givarinsemination/donatorinsemination  Donor insemination
 Gram  Gram
 Graviditetslängd i veckor  Length of gestation (weeks)
 Graviditetsveckor  Length of gestation (weeks)
 ICSI (Mikroinjektion)  Intracytoplasmatic sperm injection
 Instrumentella förlossningar  Instrumental deliveries
 Inducerad komplett abort  Induced complete abortion
 Insemination  Insemination
 IVF (in vitro-fertilisering/ "provrörsbefruktning")  In-vitro fertilisation
 Kejsarsnitt  Caesarean section
 Kliniska graviditeter  Clinical pregnancies
 Landsting  County council
 Länsdelssjukhus  General hospital
 Länssjukhus  Central general hospital
 Medelålder  Mean age
 Moderns födelseland  Maternal county of birth
 Moderns rökvanor vid inskrivning till MVC

 Maternal smoking at registration to antenatal care

 Moderns ålder  Maternal age
 Neonatalt döda  Neonatal death
 Norden förutom Sverige  The Nordic countries except Sweden
 Omföderskor  Multiparas
 Paracervicalblockad  Paracervical block
 Paritet  Parity
 Per 1 000 kvinnor  Per 1,000 women
 Pojkar  Boys
 Procent  Per cent
 Pudendusblockad  Pudendal nerve block
 Regionsjukhus  Regional hospital
 Riket  The whole country
 Röker  Smoke
 Samtliga födda  Total birth
 Snusar  Use snuff
 Sverige  Sweden
 Tidigare födda barn  Previous births
 Totalt  Total
 Trilling- eller fyrlingförlossning  Triplets or quadruplets
 Tvillingförlossning  Twin delivery
 Vaginal  Vaginal
 År  Year
 Återföranden av befruktade ägg  Embryo transfer

 Återföranden av frysta/tinade befruktade ägg

 Transfer of frozen/thawed embryos
 Äggåterförande  Embryo transfer
 Övriga  Other
 Övriga Norden  The Nordic countries except Sweden
 Övriga världen

 Other countries (except Nordic coun

 

 ( 2009年12月30日 追加記載 )

 

 このページは印刷やコピーなど自由に利用してください。
 誤字などがありましたら、管理者
(fukushi-sweden@hotmail.co.jp)に連絡してください。
 

 

           福祉情報INDEXに戻る   前のページ   次ぎのページ