From Stockholm
HOME 福祉紹介 ニュース 観光・旅行


ミニ情報 リンク集 掲示板社会ニュース(2009年度)

  

医療に関する用語(婦人科関係)、スウェーデン語 ー 英語

 

Svensk-engelsk ordlista/Swedish-English glossary

 Abort Induced abortion 

Metod

Method of operation
 Absolut Absolute  Okänt Unknown
 Andel Rate  Procent Per cent
 Ansökningar Applications  Psykisk sjukdom Mental illness
 Antal Number  Riket The whole country
 Beviljade Approved  Samtliga åldersgrupper All age groups
 Därav kvinnans Of which the woman´s  Sluten vård In-patient care
 Dödfödd Stillbirth  Sociala problem Social problems
 

Fosterskador

Malformations  SoS-tillstånd Authorization by the National Board of Health
 Fullgångna graviditetsveckor Completed weeks of gestation  Tabell Table
 Födda barn Births  Tal Figure
 Föregående Previous 

Tidigare

Earlier
 Förekomster Occurrence  Tonåring Teenager
 Förlossning Delivery  Totalt Total
 Första abort First abortion  Tvåläkarintyg Certificate signed by two medical practitioners
 Graviditet Pregnancy  Tvåstegsabort Second trimester pharmacological induction
 Graviditetslängd Duration of gestation  Uppgift om metod saknas Method of operation not available
 

Hemkommun

Municipality (of residence)  Utföra Perform
 Hemortslän County of residence  Utveckling Development
 Huvudindikation Main indication  Vakuumaspiration Vacuum aspiration
 Kroppslig sjukdom Physical illness  Vecka Week
 Kvinna, kvinnor Woman, women, female, females  Verkställda Induced (performed)
 Kända graviditeter Known pregnancies  Vårdform Type of care
 Landsting County council 

Ålder

Age
 Levande född Live birth  Åldersgrupp Age group
 Län County  År Year
 Medicinsk abort Pharmacological induced abortions  Öppen vård Out-patient care

 


  ( 2009年5月28日 記載 )
 

このページは印刷やコピーなど自由に利用してください。誤字などがありましたら、管理者(fukushi-sweden@hotmail.co.jp)に連絡してください。)


   NEWS INDEXに戻る  前のページ   次ぎのページ

無料カウンター